Uit de praktijk

De gevolgen van Orkaan Irma op de rechtspraktijk

Orkaan Irma heeft een immense impact gehad. Niet alleen op Sint Maarten, maar op heel het Caribisch gebied. De gevolgen zijn groot. In de eerste plaats voor de mensen; huizen zijn verwoest en er is gebrek aan alles. Gelukkig komt de hulp op gang. Maar ook de gevolgen voor de maatschappij zijn groot. Wat vanzelfsprekend lijkt, zoals de rechtspraak, is niet meer zo vanzelfsprekend.

De afgelopen periode ontvingen wij diverse vragen van onze cliënten met (civiele) zaken in het Caribisch gebied. Veel vragen konden wij beantwoorden, maar zeker niet alle. Inmiddels hebben wij - gelukkig - contact gehad met onze aanspreekpunten. Maar ook nu nog, kunnen wij niet alle vragen beantwoorden; het Gerechtsgebouw is nog niet hersteld en middels pro-forma en rolzittingen wordt alles in het werk gesteld de zaken administratief weer in de greep te krijgen. Peter Lemaire, rechter te Sint Maarten, geeft in het hieronder integraal weergegeven relaas aan dat de hoop is dat vanaf 1 november een enigszins voorspelbaar rooster gedraaid kan worden.

Advocatenkantoor Ester wenst iedereen veel sterkte en wijsheid toe. 

 

De rechtspraak op Sint Maarten na de orkaan Irma: RR-COG

September 26, 2017 5:01 PM

Het gebeurt Nederlandse rechters niet vaak dat ze door oorlogen of calamiteiten met tabula rasa te maken krijgen, maar op Sint Maarten was het dit jaar dan zover.

De orkaan Irma kwam rechtover alsof het een grasmaaier was en duurde in zijn hefstigste razernij ongeveer drie uur. Het deed mij denken aan beschrijvingen van het bombardement van Rotterdam. De Sint Maartense collega’s hadden het al voorspeld, het lawaai, gedreun, getril en gekraak zijn het allerergste.

Veel mensen, ook sommige collega’s, verloren hun dak of zelfs hun hele huis en zochten toevlucht in keuken- en kledingkasten of moesten tijdens de storm hun heil buiten zoeken en liepen daarmee groot gevaar. Sommige huizen werden getroffen door rondvliegende zeecontainers en auto’s. Daar helpt geen orkaanproof bouwen tegen. Persoonlijk werd ik danki Dios minder zwaar getroffen, maar het waren toch erg nare uren.

Na het overtrekken van de furie werd het stil. Alle bomen en struiken ontworteld of van hun takken ontdaan en in ieder geval erg kaal. Het eiland bruin en grijs van modder en zeewater. Geen mens te zien, geen radiozender in de lucht, geen internet, kabel, telefoon en stroom. De wereld was weer woest en ledig.

Maar het leven komt weer op gang. Mensen gaan puin ruimen, anderen helpen, de boel weer op gang brengen, proberen hun werk te bereiken. Ook de kwade kanten van de mens steken de kop op. Vrijwel direct na Irma is het plunderen begonnen, deels zelfs op georganiseerde schaal. In hoofdplaats Philipsburg is winkel na winkel systematisch leeg gehaald. Bouwmarkten, supermarkten, benzinestations, hotels, apotheken moeten eraan geloven.

Daags na Irma, op donderdag, probeer ik het gerechtsgebouw te bereiken. Veel schade aan dak en ruiten, maar vreemd genoeg is er licht: de noodgenerator staat er nog en is aangeslagen. Het gebouw is niet geplunderd maar door puin en rondgezwiept materiaal vrijwel niet toegankelijk. Ook bij het openbaar ministerie is het donker en leeg. Telefoons en internet werken nog steeds niet. Ik kan niemand bereiken en niemand mij. De komende dagen zal het slechter gaan met de rechtshandhaving en met eigenlijk alles, veel mensen hebben niets te eten.

De politie komt me met de Procureur-Generaal aan boord thuis opzoeken. We spreken af dat OM, ZM en politie elkaar de volgende ochtend treffen. We vergaderen op de parkeerplaats voor het kantoor van het RST. Ik akkoordeer een vordering tot termijn-herstel, voor ‘uit-de-termijn-gelopen’ gedetineerden. Ik kan niet controleren of wat ik doe klopt, want er is geen toegang tot wetboeken of digitale bronnen.

Die dag in Philipsburg doet ook de whatsapp het weer en een collega uit Arnhem laat weten dat de Hoge Raad ooit in een geval de gerechten van Friesland door sneeuw en ijs onbereikbaar waren, nogal coulant over termijnen heeft geoordeeld. Dat lijkt mij nu ook wel redelijk.

Vanaf die dag komen we iedere keer om 9.00 uur bijeen, de volgende dag nog een keer op een parkeerplaats en dan is ook de balie erbij. De voorgeleidingen, toetsingen en raadkamerbeslissingen vinden aansluitend plaats in het politiebureau Philipsburg en in de Pointe Blanche gevangenis. Ik word bijgestaan door een Sint Maartense top-griffier, die zelf veel schade heeft, maar ze is vanaf dag één onversaagd paraat. Vanaf de derde dag – we hebben dan toegang tot een deel van het OM-gebouw – zijn ook de voogdijraad en de reclassering bij de dagelijkse overleggen. Veel kinderen zijn naar familie op Curaçao, Aruba en Nederland gezonden en er moeten gezagsbeslissingen worden genomen.

Er worden ook afspraken gemaakt over provisorisch herstel van sommige civiele procedures. Dat wil zeggen de mogelijkheid voor spoed-kort gedingen en het leggen van beslagen, zodra de deurwaarders weer aan het werk kunnen, en voor urgente voorlopige voorzieningen. De behoefte aan het kunnen leggen van beslagen duidt erop dat de vrije markt ook weer wakker wordt: er komen verzekeringsuitkeringen aan waarop beslag kan worden gelegd, en die dus verhaal bieden voor onzeker geworden vorderingen.

Het OM geeft kleine plunderaars en schenders van het uitgaansverbod bij wijze van transacties taakstraffen (puinruimen). Grotere / stelselmatige plunderaars worden in detentie genomen. De processen-verbaal zijn met de hand geschreven en soms ontbreken er stukken zoals een proces-verbaal van aanhouding. Maar de gedetineerden zijn niet te beroerd zelf te vertellen hoe het is gegaan, zodat ik over de gebreken heenstap. Op donderdag 21 september, twee weken na Irma, vindt weer een eerste provisorische strafzitting plaats, in een voorruimte van de gevangenis, formeel openbaar.

Het gerecht is er nog lang niet, het gebouw is nog lang niet hersteld en we hopen in ieder geval door middel van pro-forma en rolzittingen de zaken administratief weer in de greep te krijgen en hopelijk vanaf 1 november een enigszins voorspelbaar rooster te kunnen draaien.

Wat leert zo’n chaos ons nu over de rechtstaat? Wat we al wisten, klopt. Een groot deel van de mensen helpt elkaar, deelt eten, zorgt voor elkaars kinderen, en ik zag bijvoorbeeld mannen die emmer na emmer uit een put haalden om de buurt van water te voorzien. Ondanks de televisiebeelden die over de wereld gingen, durf ik nog steeds te zeggen: een klein deel misbruikt het ontstane machtsvacuüm en gaat zich misdragen. Ruiten die nog niet aan diggelen lagen, werden met meegebrachte hamers stuk geslagen. Vrouwen zag ik kledingwinkels leeghalen en mannen gaven de voorkeur aan juweliers, elektronicazaken en bouwhandels. Wat eng is, is dat er groepen – meest mannen – zich over de weg gaan begeven, wat een intimiderend effect heeft en een gevoel van onveiligheid oproept. Andere groepen vormen zich om hun eigendommen te beschermen. We zagen zo een rudimentair begin van hoe een machtsvacuüm zich spontaan vult.

Gelukkig werd de militaire aanwezigheid vrij snel zichtbaar, er werden checkpoints ingericht, er werd met militaire voertuigen rondgereden en er vlogen Franse en Nederlandse helikopters door het luchtruim. De grote plunderingen hielden toen, naar mijn indruk, snel op en de groepen verdwenen van de straten. Intimidatie van bevoegde zijde helpt dus ook. Ik geloof niet dat er van de zijde van leger en politie veel geweld werd gebruikt.

Het heropstarten van voorgeleidingen en dergelijke heeft een indirecter effect. Het over de media bekend worden daarvan geeft in ieder geval een signaal dat er weer risico’s aan misdadig gedrag kleven.

En over het materiële en formele recht, ach dat wisten we eigenlijk ook al. Dat wordt teruggeworpen op zijn absolute kern, volgens de formule RR-COG: rechtspraak is redelijkheid in de concrete omstandigheden van het geval, óók in het strafrecht.

Peter Lemaire
Rechter te Sint Maarten

Bron: Ivoren Toga


Meer artikelen

Meerwerk; wanneer is een verhoging van de prijs verschuldigd?

De praktijk leert dat aannemers en opdrachtgevers zich niet altijd bewust zijn van de voorwaarden waaronder de aannemer daadwerkelijk een verhoging van de prijs kan vorderen. Wat is...

Lees verder >>

Beëindiging aannemingsovereenkomst, ontbinden of opzeggen?

Een aannemingsovereenkomst kan tussentijds beëindigd worden. U kunt die opzeggen of ontbinden. In beide gevallen eindigt de overeenkomst, maar die keuze kan grote financiële...

Lees verder >>

Annuleringsbeding; volledige betaling verschuldigd of niet?

Algemene voorwaarden bevatten soms een annuleringsbeding. Een dergelijk beding bepaalt dat de overeenkomst tussentijds beëindigd mag worden, maar dan wel volledige betaling...

Lees verder >>

Casa miseria, over verhuurperikelen

Steeds vaker wordt onroerend goed gekocht om te verhuren; niet alleen vakantiehuisjes, maar ook bedrijfsruimte en woningen. Vaak gaat het goed. Nog vaker gaat het fout.
In...

Lees verder >>

De gevolgen van Orkaan Irma op de rechtspraktijk

Orkaan Irma heeft een grote impact gehad. Niet alleen op Sint Maarten, maar op heel het Caribisch gebied.
De afgelopen periode ontvingen wij diverse vragen van onze cliënten...

Lees verder >>

Procespraktijk; over het afwegen van kansen en mogelijkheden.

Hoger beroep of verzet? Bij procederen komt het aan op tactisch en strategisch denken, het onderkennen en inschatten van kansen en processuele mogelijkheden.

Lees verder >>

Algemene voorwaarden, battle of forms in internationale overeenkomsten

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en verwijzingen naar verschillende algemene voorwaarden bij internationale overeenkomsten.

Lees verder >>

Huurachterstand? Ook de bestuurder kan daarvoor aansprakelijk zijn.

Als een rechtspersoon (bedrijfs)ruimte huurt, is de rechtspersoon ook de huurpenningen verschuldigd. In specifieke gevallen kan betaling van de huurpenningen ook van de bestuurder...

Lees verder >>

Proceskostenveroordeling en advocaatkosten

In civiele (handels)zaken is het gebruikelijk dat de rechter de partij die ongelijk heeft gekregen veroordeelt om de proceskosten van de tegenpartij te betalen. Een...

Lees verder >>

Zakkenvullers, de no cure no pay-afspraak

Toelichting op het verbod op no cure no pay-afspraken en welke prijsafspraken wel mogelijk en toelaatbaar zijn.

Lees verder >>

Goedkoop is duurkoop

Steeds meer dienstverleners concurreren met advocaten. Wanneer kunt u volstaan met inschakeling van een incassobureau of rechtsbijstandverzekeraar en wanneer is het verstandiger een...

Lees verder >>

Het uitdrukkelijk van de hand wijzen van andermans algemene voorwaarden

In de meeste gevallen zult u een overeenkomst alleen willen aangaan onder toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Maar dat geldt evengoed voor de wederpartij.

Vaak zien...

Lees verder >>

Tijdelijke verhuur en huurbescherming

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels....

Lees verder >>

Geen huur maar wel betalen

Het is niet ongebruikelijk dat een onderhuurder, na de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst, onderhandelt met de eigenaar/(voormalig) hoofdverhuurder over een nieuwe...

Lees verder >>

Uitleg van commerciële contracten en entire agreement clausules

Recentelijk heeft de Hoge Raad, ons hoogste nationale rechtscollege, zich uitgelaten over de uitleg van (commerciële) contracten en de daarin steeds vaker voorkomende 'entire...

Lees verder >>

Hoofdelijkheid, borgtocht en andere zekerheden

De wet biedt allerlei mogelijkheden om zekerheden te creëren of in te roepen. Voor de verschillende zekerheden gelden echter ook verschillende voorwaarden. Ook bieden de...

Lees verder >>

Aansprakelijkheid onderaannemer

Als een onderaannemer tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst met de hoofdaannemer is dit een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). In dat geval kan de hoofdaannemer de...

Lees verder >>

Beperkte mogelijkheden aantasting uitspraken bij alternatieve geschillenbeslechting

Bij de keuze voor alternatieve geschillenbeslechting dient men zich niet alleen bewust te zijn van de aan die keuze verbonden financiële consequenties, maar ook dat de...

Lees verder >>

Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint
Met de steeds verdergaande internationalisering en digitalisering neemt ook het aantal internationale overeenkomsten toevlucht. Met de daarbij toegenomen wens...

Lees verder >>

De Facebookende werknemer

Na onze berichtgeving omtrent email op de werkvloer, kon het vervolg niet lang uitblijven: de Facebookende werknemer. Mag je als werknemer op Facebook je ongenoegen uiten over je...

Lees verder >>

E-mailverkeer op het werk

Een veel gestelde vraag is of de werkgever het recht heeft e-mails van werknemers te controleren. Ja, maar niet altijd en niet onvoorwaardelijk. Hieronder een (zeer) beknopte...

Lees verder >>

Zorgplicht werkgever geldt ook voor ingehuurde zzp'ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) kunnen bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming hebben als werknemers in loondienst.

Lees verder >>

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer