Advocatenkantoor Ester - Mensen - Advocaat Hillegom Mr. E.S.R. Ester

Mensen

Mr. E.S.R. (Ehran) Ester

studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en aan de Kapodastriako Panepistimio Athina te Athene, Griekenland.

Na zijn studie is mr. Ester jaren als advocaat werkzaam geweest in het arrondissement Den Haag, waar zijn praktijk voornamelijk gericht was op het civiele recht, het ondernemings- en insolventierecht. Vervolgens heeft hij de praktijk enige tijd uitgeoefend op de Nederlandse Antillen, waarna hij Advocatenkantoor Ester heeft opgericht. Sinds de oprichting van Advocatenkantoor Ester heeft mr. Ester zich gespecialiseerd in het huurrecht en (civiele) bouwrecht, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast behandelt hij ook (civiele) zaken op de (voormalige) Antillen. 

Mr. Ester heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Vastgoedrecht (Bouwrecht); en
– Huurrecht (Bedrijfsruimte/Woonruimte).
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofd rechtsgebied.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt onder andere uit het vervullen van maatschappelijke functies. Zo is hij thans o.a. voorzitter van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging, een klachtencommissie en bestuurslid van de lokale energiecoöperatie 'Hillezon' en een lokale politieke partij.

S. (Suuz) van der Wolf

kan bouwen op een ruime ervaring van meer dan 20 jaar als secretaresse op een advocatenkantoor. Bij advocatenkantoor Ester vervult zij de taak van office-manager. Zij houdt zich niet alleen bezig met het maken van afspraken en de ontvangst van cliënten, maar ook bijvoorbeeld met de inkoop.

Bij de meeste afspraken is zij als notulist aanwezig. Hierdoor is zij goed op de hoogte en kunt u voor de meeste niet-juridische vragen bij haar terecht.

Ook draagt zij er zorg voor dat brieven en (proces)stukken compleet en op tijd verzonden worden. Kortom, zij zorgt niet alleen voor de koffie, maar voor de dagelijkse voortgang.

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer