Advocatenkantoor Ester - Privacybeleid - Nederlands Orde van Advocaten

Privacybeleid

Uiteraard respecteert Advocatenkantoor Ester de privacy; niet alleen van onze klanten, maar ook die van onze wederpartijen en bezoekers van onze website.
Ons Privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG).

Mocht u het hele privacybeleid willen lezen, dan kan dat hier.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van ons privacybeleid:

 • Doel van de gegevensverwerking.
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de verstrekte opdracht.
 • Hoe we onze dienstverlening ontwikkelen.
  Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In het privacybeleid is omschreven welke gegeven gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en dat dit verzamelen niet verder gaat dan noodzakelijk in verband met de verstrekte opdracht.
 • Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.
  U heeft het recht tot inzage van de persoonsgegevens, alsmede het recht tot rectificatie (corrigeren) van de persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Tevens heeft u ook het recht om de persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen. Dit kan via s.vanderwolf@advocatenkantoorester.nl.
 • Persoonsgegevens verstrekken aan derden.
  Persoonsgegevens worden enkel aan derden verschaft met uw uitdrukkelijke toestemming of ter uitvoering van de overeenkomst.

Het nieuwe privacybeleid zal per 25 mei 2018 in werking treden. Als u vragen heeft over deze veranderingen, neem dan gerust contact met ons op!

 

 

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer