Home

Advocatenkantoor Ester is een kleinschalig al bijna 10 jaar bestaand op enkele rechtsgebieden gespecialiseerd advocatenkantoor.

Advocatenkantoor Ester richt zich enkel op het civiele recht, waaronder het huurrecht, het bouwrecht en het algemene verbintenissenrecht. Daarbij biedt Advocatenkantoor Ester hoogwaardige juridische dienstverlening, waarbij het belang van de cliënt nog altijd voorop staat.

Specialisatie op deze rechtsgebieden brengt met zich mee dat de praktijk voornamelijk is gericht op ondernemingen en ondernemers, echter ook particulieren worden door ons bijgestaan voor zover het deze rechtsgebieden betreft.

Advocatenkantoor Ester hanteert daarbij als uitgangspunt dat u een oplossing voor uw probleem zoekt; de juridische weg kan een van de wegen zijn om dat doel te bereiken, maar dat hoeft niet altijd. Met een gedegen advisering kunnen geschillen veelal buitengerechtelijk opgelost worden. Hoewel door goede en tijdige advisering veel procedures voorkomen kunnen worden, is dat niet altijd mogelijk. Mocht een procedure nodig zijn, dan beschikt Advocatenkantoor Ester over de nodige proceservaring, zowel bij de Rechtbank als bij de verschillende (internationale) arbitrage-instituten.

Specialisatie brengt ook mee dat u bij ons niet terecht kunt voor familierechtelijke kwesties (zoals echtscheidingen en alimentatiezaken), strafrechtelijke zaken en voor bestuursrechtelijke problemen (geschillen met de overheid).

Advocatenkantoor Ester is gevestigd in Hillegom, gelegen in de Bollenstreek tussen Haarlem, Lisse en Nieuw Vennep.

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer