Advocatenkantoor Ester - Home - Uw advocaat voor Hillegom, Bollenstreek en Haarlemmermeer

Home

Vanzelfsprekend houdt Advocatenkantoor Ester de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus nauwlettend in de gaten. Een bijzondere situatie die onmiskenbaar een grote invloed heeft.

Het is van het grootste belang de situatie controleerbaar te houden, reden waarom de overheid aanvullende maatregelen heeft getroffen. De instructies van de overheid en het RIVM worden door Advocatenkantoor Ester een-op-een en met onmiddellijke ingang overgenomen.

Kantoor open
Advocatenkantoor is geopend. Juist omdat wij juridische hulp verlenen aan het MKB en het virus en de maatregelen grote invloed hebben op het bedrijfsleven. 

Afspraken
Vanaf maandag 11 mei is meer mogelijk, waarbij de instructies en aanbevelingen nageleefd worden. Bij afspraken wordt 1,5 meter afstand gehouden. Daarnaast zijn desinfectiemiddelen aanwezig. Wanneer u ziekteverschijnselen heeft, blijft het dringend advies sociaal contact te vermijden. Ziekteverschijnselen zijn klachten bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bij een van deze klachten verzoeken wij u de afspraak te verplaatsen of telefonisch overleg te voeren.

Naast telefonisch overleg is het ook mogelijk om via Skype te overleggen. Als u via Skype wilt overleggen, verzoeken wij vooraf te overleggen over hoe en wanneer.

Procedures
Weliswaar worden de maatregelen versoepeld, maar de Rechtbanken, hoven en bijzondere colleges zijn nog maar beperkt toegankelijk.

Urgente zaken gaan altijd door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat de rechten van een verdachte of rechtzoekende dan worden geschonden (bijvoorbeeld faillissementen, urgente familiezaken, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen).

Voor niet urgente zaken geldt dat de zaken zoveel mogelijk schriftelijk worden afgedaan. Dat betekent dat er geen mondelinge (kanton)rolzittingen plaatsvinden, maar schriftelijke rolzittingen wel doorgaan. Procedures die voor conclusie of memorie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift staan, worden op de gebruikelijke wijze worden voortgezet en vonnissen kunnen worden uitgesproken.

Reeds eerder geplande zittingen gaan niet door, met uitzondering van spoedzaken. Bij voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagrekesten bepaalt de rechter of de zitting doorgaat (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak). Als er een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via Skype of Facetime) gedaan. Meer informatie kunt u hier vinden. Uiteraard staan wij u ook graag te woord bij vragen. 

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de nakoming van overeenkomsten. In onze (internationale) praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de niet-nakoming van overeenkomsten en overmacht. De vraag doet zich voor of een epidemie of pandemie als het coronavirus overmacht oplevert. Meer daarover leest u hier.

Advocatenkantoor Ester is een kleinschalig meer dan 12,5 jaar bestaand op enkele rechtsgebieden gespecialiseerd advocatenkantoor.

"Wij doen niet alles, maar willen bovengemiddeld goed zijn in alles wat we doen."

Wij richten ons enkel op het civiele vastgoed, waaronder het huurrecht, het bouwrecht en het algemene verbintenissenrecht. Specialisatie brengt met zich mee dat u bij ons niet terecht kunt voor familierechtelijke kwesties (zoals echtscheidingen en alimentatiezaken), strafrechtelijke zaken en voor bestuursrechtelijke problemen (geschillen met de overheid).

Omdat het bouw- en huurrecht bij Advocatenkantoor Ester al jaren centraal staan, hebben wij een ruime ervaring en expertise. Zowel nationaal als internationaal.

Door de ervaring en de verscheidenheid aan cliënten, zijn wij vertrouwd met zowel de juridische als de praktische kanten van het bouwrecht. Daarom zijn we niet alleen bekend met de verschillende aspecten van het bouwproces, maar kunnen vragen en geschillen ook vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden. Datzelfde geldt voor het huurrecht.

Hoewel door goede en tijdige juridische advisering veel procedures voorkomen kunnen worden, is dat niet altijd mogelijk. Mocht een procedure nodig zijn, dan beschikt Advocatenkantoor Ester over de nodige proceservaring, zowel bij de Rechtbank als bij de verschillende (internationale)arbitrage-instituten.

Advocatenkantoor Ester is gevestigd in Hillegom, gelegen in de Bollenstreek tussen Haarlem, Lisse en Nieuw-Vennep.

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer